Jana Tichotová: Návrat Colduktu

institution, city, address
Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc), Denisova 47