Frank O. Gehry: Current Work

date of exhibition: 1992/05/19
institution: Universität Wien
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
Přednáška v hlabní budově Univerität Wien v Auditorium Maximum