Terry Haass: Výběr z díla

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2004   Terry Haass: Výběr z díla
Program
published, title (subtitle)
2004   Dům umění města Brna (září - prosinec 2004)