Dětské kresby

date of exhibition: 1971/05/11
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: kolektivní