Dětské kresby

Summary of Exhibition
published, title (subtitle)
1989   Divadlo hudby ((Výstavy 1968 - 1988))