Dívčí portréty Leo Schwarce

person, born
Vávra Jan, 16. 2. 1953