Karel Kupka: Obrazy

date of exhibition: 1982/08/10 - 1982/09/05
institution: Muzeum středního Pootaví
type of exhibition: autorská