Andrew Herscher: Městské obscénosti: Kočovnická výstava pohlednic pražské periférie / Urban Obscenities: A Nomadic Postcard Exhibition of Peripheral Prague

date of exhibition: 1996/08/29
institution: Karlův most
type of exhibition: autorská

notes:
malostranský břeh