Jiří Eliška: Kresba a grafika (1979 - 83)

date of exhibition: 1983/06/08 - 1983/06/30
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: autorská