Vlastislav Hofman: 1884–1964: Kubista nejtvrdošíjnější / The Arch-Cubist

date of exhibition: 2004/12/14 - 2005/02/20
institution: Obecní dům - výstavní sály
type of exhibition: autorská