Jana Kremanová: Golem

person, born
Kremanová Jana, 9. 2. 1938