Daniela Vinopalová: Plastiky

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Daniela Vinopalová
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1966   Daniela Vinopalová
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1966   Daniela Vinopalová - Vodáková: Plastiky (str.11, Výstavy)