Max Beckmann: The watercolours and Pastels

type: autorská
place of exhibition: Guggenheim Museum
date of exhibition: 2006/06 - 2006/09

Max Beckmann: The watercolours and Pastels

person   born
Beckmann Max   12. 2. 1884    

Max Beckmann: The watercolours and Pastels

periodikum
  published   title (subtitle)
  2006/06/08   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění