Bernard Roig: The light exercises series

Periodical
published, title (subtitle)
2006/06/08   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění