Jiří Kačer: Skulptury

type: autorská
place of exhibition: Míčovna Pražského hradu
date of exhibition: 2002/05/30 - 2002/09/30

Jiří Kačer: Skulptury

person   born
Kačer Jiří   9. 4. 1952    

Jiří Kačer: Skulptury

institution, city, address
Správa Pražského hradu, Praha, První nádvoří Pražského hradu 1

Jiří Kačer: Skulptury

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2002   Jiří Kačer: Skulptury / Sculptures