Blanka Lamrová: Proměny: Fotografie

person, born
Zemina Jaromír, 4. 4. 1930