Tomáš Agat Błoński: Poézia druhej strany

person, born
Błonski (Bloński) Tomáš, 2. 10. 1975