Vyhlášení výsledků 2. ročníku literání soutěže pro zdavotně postižené Společný svět 2006

date of exhibition: 2006/10/18
institution: Divadlo u Valšů
type of exhibition: performace/akce