Tomáš Císařovský: Česká šlechta / Tschechischer Adel

date of exhibition: 1997/05/01 - 1997/06/19
institution: Galerie Planá
type of exhibition: autorská