Albert Schindehütte a Schauenburgská pohádková strážnice

date of exhibition: 2006/07/21 - 2006/09/17
institution: Muzeum a Pojizerská galerie Semily
type of exhibition: autorská

notes:
dernisáž 15.9.2006 v 17.00