Spolužáci aneb napříč časem: Absolventi jedné třídy výtvarné školy po padesáti letech

date of exhibition: 2007/01/08 - 2007/02/02
institution: Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot
type of exhibition: kolektivní