Optická příroda / Optical Nature

date of exhibition: 2006/10/26 - 2006/11/18
institution: Galerie kritiků
type of exhibition: kolektivní