Francouzské sklo / Le verre français

date of exhibition: 2000/11/22 - 2000/12/30
institution: Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35
type of exhibition: kolektivní