Krajina domova třetího tisíciletí

date of exhibition: 2003/12/11 - 2004/01/11
institution: Galerie kritiků
type of exhibition: kolektivní