Ladislav Horáček: Broumovsko (fotografie)

Summary of Exhibition
published, title (subtitle)
2007   Seznam výstav pořádaných v broumovské knihovně (2 listy)