Marcela Vichrová, Craig Cahoon: Barevné rytmy / Colorful rhythms

date of exhibition: 2007/02/16 - 2007/03/25
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Marcelu Vichrovou mohou pravidelní návštěvníci galerie znát z přehlídek současné české ilustrační tvorby jako ilustrátorku. Její tvorba je však mnohem širší. Kromě prací na papíře tvoří i rozměrnější plátna s nejrůznějšími náměty. Jak sama tvrdí, člověk je nejsvobodnější, když maluje a tak pod jejíma rukama vznikají roztodivná díla plná výrazných obrysových linií a nečekaných barev. Divák se musí zahledět do na první pohled spletité kompozice malby, aby objevil figury a předměty, které mu mohou být zpočátku skryty. Výtvarná díla této autorky jsou dávána do kontextu například s africkým nebo australským uměním. To však vychází především z jejich formy. Důležitější je, dle mého názoru, obsah / sdělení / výpověď, které jsou spíše evropské a často velmi osobní.
Američan Craig Cahoon se rozhodl vystavit svá díla z cyklu s roztomilým česko-anglickým názvem „MALBA paintings". Jedná se o střízlivé lineární kompozice na různě barevném pozadí, ve kterých kombinuje akrylové barvy, pastel a tužku. Jeho tvorba je ale daleko pestřejší. Divákovi z Vysočiny by snad nejbližší byly idylické olejomalby krajin v pastelových barvách, které nám však - zřejmě kvůli složité přepravě - zůstanou zatím skryté. Ač Cahoon žije a pracuje ve Spojených státech amerických (Washington) a Vichrová v Horoměřicích u Prahy, našli si cestu ke společné výstavě v naší galerii. Výborně dokazují, že kilometrická vzdálenost mezi lidmi není překážkou v přátelství. Návštěvníci tak mají možnost konfrontovat jejich výtvarný projev, do kterého se promítají všechny jejich životní zkušenosti, a posoudit zda a jak je rozdílný.
Hana Venzhöferová, galeriehb.cz/cs