Chava Pressburger a Vera Schwarcz: V zahradě vzpomínek / In the Garden of Memory

date of exhibition: 2004/06/10 - 2004/07/09
institution: Galerie Pecka
type of exhibition: kolektivní