Jan Kaplický na Architecture Week v Londýně

date of exhibition: 2006/06/18
institution: Czech Centre London (České centrum Londýn)
type of exhibition: autorská