Magisterské soubory / Master Graduates FAMU 2005

date of exhibition: 2005/10/13 - 2005/11/06
institution: Zámek Dobřichovice
type of exhibition: kolektivní