Petr Řehoř: Orbis pictus

date of exhibition: 2006/10/06 - 2007/01/21
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: autorská