Emil Filla: Obrazy a kresby dosud nevystavené z let 1938 - 1939

date of exhibition: 1945/07/20 - 1945/09/02
institution: Mánes
type of exhibition: autorská