Emil Filla: Obrazy a kresby dosud nevystavené z let 1938 - 1939

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1947   Nové obrazy Emila Filly