Emil Cimbura: Návraty, Obrazy z posledních sedmi let

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Emil Cimbura: Návraty (Obrazy z posledních sedmi let)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2007   Emil Cimbura: Návraty (Obrazy z posledních sedmi let)
Periodical
published, title (subtitle)
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání Listů S.V.U. Mánes k výstavě Mánes Mánesu uspořádané k 120. výročí založení spolku)