Emil Cimbura: Návraty, Obrazy z posledních sedmi let

person, born
Lasovský Jiří, 15. 5. 1926
Novotný Tomáš, 2. 7. 1954