Emil Cimbura: Návraty, Obrazy z posledních sedmi let

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _