Jiří Lindovský: Hranice (práce z poslední doby)

date of exhibition: 2007/04/18 - 2007/06/03
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská