Divočina - příroda, duše, jazyk (Kořeny a paměť)

Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2004   Divočina - příroda, duše, jazyk
Program
published, title (subtitle)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache