České moderní a současné umění

date of exhibition: 1999/10/14 - 1999/10/23
institution: Dorotheum
type of exhibition: kolektivní