České moderní a současné umění, aukce

Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1999   Aukce / Auktion / Auction (České moderní a současné umění / Moderne und Zeitgenössische Tschechische Kunst / Czech Modern and Contemporary Art)