Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2004

date of exhibition: 2004/10/21 - 2004/11/21
institution: Galerie Diamant
type of exhibition: kolektivní