Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2004

Collective Invitation
published, title (subtitle)
2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004
Periodical
published, title (subtitle)
2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004)
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání Listů S.V.U. Mánes k výstavě Mánes Mánesu uspořádané k 120. výročí založení spolku)