Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2004

group
Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes)