Milan Maur: Záznamy přírody

Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1992   Jednorožec 1990/1991 (Sborník Společnosti přátel výtvarného umění Jednorožec v Klatovech)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1991   Milan Maur: Záznamy přírody