Nová tvorba mladých výtvarných umělců

date of exhibition: 1981/09 - 1981/10
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní