Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

date of exhibition: 1984/05/05 - 1984/09/30
institution: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)
type of exhibition: kolektivní

notes:
kulturní program - Renata Vilímová (harfa), Jan Kolář (hoboj)