Práce posluchačů Akademie výtvarných umění

date of exhibition: 1973
institution: Dům kultury SONP Kladno
type of exhibition: kolektivní