Jan Reich: Fotografie

date of exhibition: 1995/03/07 - 1995/04/16
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: autorská