Jubilanti Hollaru 2004

person, born
Bouda Jiří, 5. 5. 1934
Dubay Orest, 15. 8. 1919
Holoubek Jan, 11. 2. 1949
Chudomel Jaroslav, 7. 2. 1929
Jíra Josef, 11. 10. 1929
Kaiser Jaroslav, 21. 2. 1919
Kotasová Věra, 28. 3. 1939
Lesařová Roubíčková Michaela, 19. 4. 1949
Mentlík Jan, 1. 12. 1929
Mézl Zdeněk, 31. 10. 1934
Mžyk Josef, 2. 2. 1944
Rittstein Michael, 17. 9. 1949
Saska Josef, 31. 7. 1949
Sendlerová Eva, 23. 12. 1939
Sůra Jaroslav, 31. 3. 1929
Ševčík Miloš, 27. 6. 1939
Šoltészová Milena, 28. 11. 1939
Tesař Vladimír, 20. 10. 1924
Urbanová Hana, 18. 4. 1934
Vovsová Magdalena, 9. 6. 1954
Vychodilová Olga, 7. 5. 1949
Zeman Karel, 7. 12. 1949