Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2002

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Jubilanti S.V.U. Mánes 2002