Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2002

date of exhibition: 2002/04/11 - 2002/05/18
institution: Galerie Špejchar
type of exhibition: kolektivní